Financiën SOBZ

Begrotingen SOBZ

Begrotingen SOBZ

Jaarrekeningen SOBZ

Jaarrekeningen SOBZ

Bijdrage aanvragen

Bijdrage aanvragen

De SOBZ fungeert als bank en kent bijdragen toe aan het Binnenstadsplatform Zutphen, Binnenstadsmanagement Zutphen (waaronder de binnenstadsmanager) en Zutphen Promotie.

Welke bijdrage naar welk evenement gaat, wordt bepaald door de Stichting Zutphen Promotie. Zij toetst elke aanvraag aan de criteria. Een belangrijk criterium is dat het evenement past bij het DNA van Zutphen en daarmee een impuls geeft aan de promotie van de stad.

Het Binnenstadsplatform Zutphen en Stichting Zutphen Promotie stellen een begroting op die dient te worden goedgekeurd door de SOBZ. Deze begrotingen maken deel uit van de besteding van de gelden ter promotie van de binnenstad van Zutphen en worden meegenomen in het financieel en inhoudelijk verslag van de gerealiseerde activiteiten.