Bijdrage aanvragen

Het bestuur van de SOBZ heeft, in overleg met verschillende partijen, criteria opgesteld op basis van de doelstellingen van de reclamebelasting. Deze doelstellingen zijn: bevordering en stimulans van de positionering en profilering van de binnenstad van Zutphen. Dit door middel van de ontwikkeling en realisatie van een samenhangend programma van activiteiten, evenementen en promotie, gericht op verschillende doelgroepen binnen en buiten de gemeente Zutphen.

Om met uw evenement in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage van de SOBZ, dient u aan een aantal criteria te voldoen. Neem deze criteria goed door. Daarna kunt u uw aanvraag insturen.

Een aanvraag bestaat uit een inzichtelijke financiële begroting (met inkomsten en uitgaven), een marketing- en promotieplan en een uitvoeringsplan.

Welke bijdrage naar welk evenement gaat, wordt bepaald door de Stichting Zutphen Promotie. Zij toetst elke aanvraag aan de criteria en brengt een advies uit aan het bestuur van de SOBZ. Ook worden de aanvragen besproken met de leden van het Binnenstadsplatform Zutphen.

Op basis hiervan neemt het bestuur een beslissing over toekenning van een bijdrage, stuurt de evenementenorganisatoren vervolgens de bevestiging of beargumenteerde afwijzing. Zie ook Toekenning financiële bijdrage en Afhandeling.

Wilt u in aanmerking komen voor een financiele bijdrage en voldoet u aan de criteria, dan kunt u bij Zutphen Promotie een aanvraag indienen:

Aanvraag sponsorbijdrage 

>> U wordt doorgeleid naar de website van InZutphen.nl