Begrotingen

De SOBZ stelt jaarlijks een begroting op ter promotie van de binnenstad van Zutphen. 

Uiterlijk 1 april van het kalenderjaar na afloop van het subsidiejaar brengt de stichting een financieel en inhoudelijk verslag uit van de door haar gerealiseerde activiteiten.

Download hier de begrotingen van de SOBZ:

Begroting SOBZ 2015

Begroting SOBZ 2016

Begroting SOBZ 2017

Begroting SOBZ 2018

Begroting SOBZ 2019

Begroting SOBZ 2020

Begroting SOBZ 2021


 

 Heeft u vragen over een begroting, stuur dan een mail naar info@sobz.nl.