Vereniging van Commercieel Onroerend Goed Zutphen

Over VCOZ

De VCOZ is een vereniging voor eigenaren van commercieel onroerend goed in Zutphen. De vereniging is door omstandigheden een aantal jaren beperkt actief geweest maar er zijn een aantal ontwikkelingen die een actieve aanpak noodzakelijk maken.

  1. Binnenstadsmanagement
  2. De huidige economische crisis

De VCOZ

Heeft als doel behoud en vermeerdering van de waarde van het onroerend goed in Zutphen.

Van deze doelstelling zijn de volgende drie taakstellingen afgeleid:

  • Belangenbehartiging voor de eigenaren van commercieel onroerende zaken in het algemeen en vooral ten opzichte van de gemeente en haar beleid;
  • Gesprekspartner van de lokale overheid bij beleidsvorming met betrekking tot commercieel onroerende zaken;
  • Contacten en informatie-uitwisseling tussen eigenaren onderling en tussen ondernemersverenigingen, makelaardij, de gemeente en andere betrokken instanties. Deze informatie-uitwisseling kan zelfstandig plaatsvinden.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de eigen website van de VCOZ

Website VCOZ