Jaarrekeningen

Het financieel jaarverslag omvat de vastgestelde jaarrekening met een goedgekeurde accountsverklaring. Deze dient eveneens uiterlijk 1 juni van het kalenderjaar na afloop van het subsidiejaar te zijn ingediend bij de gemeente.

De resultaten voor de stichting worden vermeld in het jaarverslag. Het inhoudelijke deel bevat in elk geval een verantwoording van de uitvoering van het activiteitenplan en de benoemde prestatieafspraken tussen gemeente en SOBZ zoals die zijn opgenomen in de Overeenkomst inzake Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen (download).

Download hier de jaarrekeningen van de SOBZ:

Jaarrekening 2020

Jaarrekening 2019

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

 Heeft u vragen over een jaarrekening, stuur dan een mail naar mark@inzutphen.nl