Uitsluiting

Wanneer Zutphen Promotie informatie bereikt dat een evenementenorganisatie bewust frauduleus handelt of nalatig is geweest, vorderen wij het volledige bedrag terug en doen wij aangifte bij zowel de politie als de FIOD. Tevens worden alle personen uit de stichting (persoonlijk) aansprakelijk gesteld en uitgesloten van toekomstige aanvragen.

Als een volledige vereniging of stichting wordt uitgesloten door ernstige vormen van fraude dan worden de overige bestuursleden ook uitgesloten van een toekomstige aanvraag. De gedachte hierbij is dat een bestuur zijn administratieve organisatie op orde dient te hebben en dat Zutphen Promotie met gemeenschapsgeld werkt. Hiervoor gelden de strengste eisen. Wanneer wij niet hard en streng optreden tegen fraude, zal het draagvlak voor de reclameheffing in het geding komen, wat weer effect heeft op de doelstelling van de heffingsgrond.