Criteria bijdrage evenement

Criteria

Evenementen zijn belangrijk voor Zutphen. Ondernemers in de binnenstad (verenigd in de SOBZ) maken elk jaar geld vrij uit het ondernemersfonds om evenementen financieel te ondersteunen. Zij hebben voor 2020 aan InZutphen (Zutphen Promotie) gevraagd dit bedrag te verdelen onder evenementen die in 2020 plaatsvinden in de binnenstad. Hiervoor is gezamenlijk een set voorwaarden/criteria opgesteld. Alle aanvragen worden beoordeeld aan de hand van een puntenmatrix; het aantal punten zal leidend zijn voor het toekennen van een sponsoringbijdrage (en de hoogte van de bijdrage). Aanvragen voor het jaar 2020 moeten uiterlijk 16 februari ingediend zijn via een digitaal formulier.