Extra aandacht

Extra aandacht voor het indienen van een begroting bij een aanvraag

De toekenning van een financiële bijdrage vindt plaats na beoordeling van de ingediende begroting conform de criteria. De betaling van de tweede tranche vindt plaats ná aanlevering en beoordeling van alle stukken. Regel hierbij is dat alleen stukken worden meegenomen die voldoen aan de voorwaarden. Er wordt maximaal 20% van alle kosten conform de nacalculatie toegekend als totale ondersteuning (het bestuur kan hier eventueel gemotiveerd van afwijken).

Wanneer blijkt dat het evenement minder heeft gekost (of u kunt minder verantwoorden) dan volgt mogelijk een terugvordering van (een deel) het reeds overgemaakte geld.